#

Κατάρτισης Dream

Η ανάπτυξη της εργαλειοθήκης DREAM για την ανθεκτικότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜμΕ σε ένα επιχειρηματικό και επιχειρησιακό περιβάλλον μετά τον COVID θα συμβάλει στη βελτίωση της ψηφιακής ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών ΜμΕ μέσω καινοτόμων πολύγλωσσων εκπαιδευτικών περιεχομένων και εργαλείων που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη φάση της χαρτογράφησης.
Η εργαλειοθήκη κατάρτισης θα προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς και θα χρησιμεύσει για την αύξηση της ευελιξίας, της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής ανταπόκρισης των ΜμΕ στο μετα-πανδημικό πλαίσιο μέσω των ακόλουθων θεμάτων που προσδιορίστηκαν αρχικά:

1. Βασικές αρχές της ψηφιακής επιχειρηματικότητας σε περιβάλλον μικροεπιχειρήσεων: ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για την υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις ΜμΕ.
2. Ψηφιακή επικοινωνία και branding: επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών και των καναλιών για τις ανάγκες επικοινωνίας και μάρκετινγκ μιας μικροεπιχείρησης.
3. Ψηφιακή χρηματοδότηση: συστήματα πληρωμών, δεξιότητες για τη διαχείριση της χρηματοδότησης της νεοφυούς επιχείρησης.
4. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πώς να τους αποφύγετε.

#

Εταίροι