#

Dream Project

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία DREAM (Ψηφιακή Ανθεκτικότητα για τις Ευρωπαϊκές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) είναι ένα καινοτόμο και επίκαιρο έργο που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του COVID-19 και της ψηφιοποίησης στους δύο κόσμους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) με έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 άτομα προσωπικό.

Διαβάστε περισσότερα
#

Αποτελέσματα

#

Χαρτογράφηση

Οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν χαρτογράφηση και απογραφή των προκλήσεων της Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας για τις ΜμΕ.

#

Κατευθυντήριες γραμμές

Μετά από μια πιλοτική περίοδο κατά την οποία η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού θα δοκιμαστεί, θα αναλυθούν τα αντίστοιχα ευρήματα.

#

Κατάρτιση

Η εργαλειοθήκη DREAM θα συμβάλει στη βελτίωση της ψηφιακής ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών Μικρών Επιχειρήσεων.

Εταίροι

Δελτία Τύπου

#
Ημερομηνία : 2023-08-04

Ξεκλειδώνοντας Ψηφιακές Δεξιότητες : Η Ευρωπαίκή πρωτοβουλία “DREAM” ολοκληρώνει με επιτυχία τη χαρτογράφηση και τον απολογισμό των Ψηφιακών προκλήσεων και ευκαιριών για τις ΜμΕ

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “DREAM” ανακοινώνει με ενθουσιασμό την επιτυχή ολοκλήρωση του Πακέτου Εργασίας 2 (WP2) – «Χαρτογράφηση και απογραφή των προκλήσεων της ψηφιακής επιχειρηματικότητας για τις ΜμΕ». Με τη συλλογική προσπάθεια των εταίρων από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, διεξήχθει μια εκτενής ανάλυση των αναγκών ψηφιοποίησης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στο μεταπανδημικό τοπίο. Συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το έργο DREAM υιοθετεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που φέρνει ο COVID-19 και η ψηφιοποίηση, εστιάζοντας συγκεκριμένα στους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και των ΜμΕ, με έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “DREAM” στοχεύει να ενισχύσει την ψηφιακή ετοιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα, ενδυναμώνοντας τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) να παρέχουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Αυτό το έργο προσπαθεί να ενισχύσει την ευελιξία των ευκαιριών στις ΜμΕ και την ΕΕΚ αναπτύσσοντας ψηφιακό περιεχόμενο που μπορεί να παραδοθεί μέσω προσαρμοσμένων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ). Στην πρώτη φάση της υλοποίησης του “DREAM”, η κοινοπραξία έθεσε τις βάσεις για ολόκληρο το έργο μέσω του Πακέτου Εργασίας 2, μιας χαρτογράφησης και απογραφής των προκλήσεων της ψηφιακής επιχειρηματικότητας για τις ΜμΕ. Ουσιαστικά, οι εταίροι διεξήγαγαν μια ενδελεχή ανάλυση και προσδιορισμό των εθνικών τάσεων και δυναμικών για τη μετάβαση από την ερευνητική φάση στην παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου. Αποτελούμενη από επτά οργανισμούς από έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, η κοινοπραξία του έργου διεξήγαγε επιμελώς τις δραστηριότητες του Πακέτου Εργασίας 2 για να αναλύσει τις τάσεις, να εντοπίσει κενά ψηφιακών δεξιοτήτων και να αποκαλύψει ευκαιρίες στο οικοσύστημα των ΜμΕ. Αυτή η εις βάθος έρευνα χρησιμεύει ως το θεμέλιο για την ανάπτυξη καινοτόμων μαθημάτων κατάρτισης προσαρμοσμένα στην αντιμετώπιση των προσδιορισμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Με κοινή μεθοδολογία και σχολαστική ανάλυση, οι εταίροι του έργου έχουν συντάξει πέντε εκθέσεις σε επίπεδο χώρας, συνοδευόμενες από μια γενική έκθεση της ΕΕ. Αυτές οι εκθέσεις παρέχουν ένα ολοκληρωμένο στιγμιότυπο της τρέχουσας κατάστασης της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας μεταξύ των ΜμΕ εντός των αντίστοιχων πλαισίων τους. Αποκαλύπτοντας ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, προκλήσεις, ευκαιρίες και στρατηγικές για την προώθηση των ψηφιακών ικανοτήτων, αυτές οι γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους εκπαιδευτικούς και τους ενδιαφερόμενους φορείς να περιηγηθούν αποτελεσματικά στο ψηφιακό τοπίο. Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 του Έργου “DREAM”, έχουν αναπτυχθεί αρκετά τελικά παραδοτέα, όπως: Μια Σύνθετη Έκθεση, η οποία συνδυάζει όλα τα στιγμιότυπα των χωρών και την πανευρωπαϊκή έκθεση, παρέχοντας μια σύντομη εισαγωγή στο πλαίσιο Μια σύνοψη, διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Σλοβενικά και Ισπανικά), που συνοψίζει βασικά ευρήματα από όλες τις εκθέσεις και ολόκληρη την ανάλυση. Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο τόσο ως ξεχωριστό παραδοτέο (σε πολλές γλώσσες) όσο και στη σύνθετη αναφορά (στα αγγλικά) ως συμπλήρωμα που αντιπροσωπεύει τα βασικά ευρήματα Μια Βιβλιογραφική Τράπεζα Γνώσεων, που χρησιμεύει ως μια ολοκληρωμένη συλλογή πηγών που χρησιμοποιούνται για έρευνα και ανάλυση, συγχωνεύοντας βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις από κάθε έκθεση, παρέχοντας μια ενοποιημένη πηγή 7 Μελέτες Περιπτώσεων και Καλές Πρακτικές, με κάθε έκθεση να περιλαμβάνει μία, προσφέροντας πρακτικές απεικονίσεις των πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης των ΜμΕ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “DREAM”, επισκεφθείτε: https://www.digital-dream-lab.eu/

#
Ημερομηνία : 2023-02-07

Το Digital DREAM Lab είναι ήδη online στα αγγλικά

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Digital DREAM Lab είναι τώρα online στα αγγλικά στη διεύθυνση www.digital-dream-lab.eu! Το Digital DREAM Lab είναι η πλατφόρμα ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) που θα φιλοξενεί τα κύρια αποτελέσματα του έργου και θα είναι διαθέσιμη για όλη τη διάρκεια του έργου και ακόμη και 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του. Η πλατφόρμα είναι πλήρως ανοικτή και δωρεάν, φιλική προς το χρήστη και ανταποκρίνεται, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στα γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, σλοβενικά και ελληνικά προκειμένου να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό. Το DREAM είναι ένα καινοτόμο και επίκαιρο έργο που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του COVID-19 και της ψηφιοποίησης στους δύο κόσμους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 άτομα προσωπικό (ΜμΕ). Το DREAM είναι επίσης ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία 7 εταίρων από 6 χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία, Σλοβενία και Ελλάδα), με στόχους την παροχή επικαιροποιημένης κατάρτισης στις ΜμΕ για να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς και την αύξηση της ευελιξίας της, καθώς και τον εμπλουτισμό της παροχής τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο DREAM στο Digital DREAM Lab