#

Usposabljanje Dream

Priprava zbirke orodij DREAM za odpornost mikro in MSP v poslovnem in operativnem okolju po uvedbi COVID bo prispevala k izboljšanju digitalne odpornosti evropskih MSP z inovativnimi večjezičnimi vsebinami in orodji za usposabljanje, razvitimi na podlagi rezultatov in ključnih ugotovitev iz faze kartiranja.
Nabor orodij za usposabljanje bo prilagojen potrebam trga in bo služil povečanju prožnosti, konkurenčnosti in digitalne odzivnosti MMSP v razmerah po COVID z naslednjimi prvotno opredeljenimi temami:

1. Osnove digitalnega podjetništva v okolju mikropodjetij: katera znanja in spretnosti so potrebna za sprejemanje digitalne preobrazbe v MMSP.
2. Digitalno komuniciranje in znamčenje: ponovna opredelitev procesov in kanalov za potrebe komuniciranja in trženja mikropodjetja.
3. Digitalno financiranje: plačilni sistemi, veščine za upravljanje začetnega financiranja.
4. Kibernetska varnost: kakšne so nevarnosti in kako se jim izogniti.

#