#

Κοινότητα DreamTo Digital DREAM Lab προορίζεται να λειτουργήσει ως η εικονική κοινότητα του έργου.

Η συμμετοχή των συνεργαζόμενων εταίρων είναι καθοριστική για την αύξηση του αντίκτυπου και της αξίας του έργου DREAM. Στους συνεργαζόμενους εταίρους θα προσφερθεί, ως ανταμοιβή για τη δέσμευση και τη συμβολή τους, προβολή μέσω όλων των δραστηριοτήτων του έργου (ιδίως στη διάδοση), έγκαιρη πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου και αναφορά στην πλατφόρμα OER (Digital DREAM Lab).

Εταίροι