#

Το Digital DREAM Lab είναι ήδη online στα αγγλικά

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Digital DREAM Lab είναι τώρα online στα αγγλικά στη διεύθυνση www.digital-dream-lab.eu!

Το Digital DREAM Lab είναι η πλατφόρμα ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) που θα φιλοξενεί τα κύρια αποτελέσματα του έργου και θα είναι διαθέσιμη για όλη τη διάρκεια του έργου και ακόμη και 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του.

Η πλατφόρμα είναι πλήρως ανοικτή και δωρεάν, φιλική προς το χρήστη και ανταποκρίνεται, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στα γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, σλοβενικά και ελληνικά προκειμένου να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό.

Το DREAM είναι ένα καινοτόμο και επίκαιρο έργο που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του COVID-19 και της ψηφιοποίησης στους δύο κόσμους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 άτομα προσωπικό (ΜμΕ).

Το DREAM είναι επίσης ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία 7 εταίρων από 6 χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία, Σλοβενία και Ελλάδα), με στόχους την παροχή επικαιροποιημένης κατάρτισης στις ΜμΕ για να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς και την αύξηση της ευελιξίας της, καθώς και τον εμπλουτισμό της παροχής τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο DREAM στο Digital DREAM Lab

#

Εταίροι