#

Novice Dream

Spodbujanje digitalnega potenciala: projekt DREAM uspešno zaključil kartiranje in pregled digitalnih izzivov ter priložnosti za mala in srednje velika podjetja

Projekt DREAM z veseljem napoveduje uspešen zaključek delovnega paketa 2 (WP2) - "Mapiranje in popis izzivov digitalnega podjetništva za mala in srednje velika podjetja". V tem skupnem prizadevanju, v katerem so sodelovali partnerji iz Belgije, Francije, Grčije, Italije, Slovenije in Španije, je bila izvedena obsežna analiza potreb mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME) po digitalizaciji v postpandemičnem okolju. Projekt DREAM, ki ga sofinancira program Erasmus+ Evropske komisije, uporablja pionirski pristop k reševanju izzivov, ki jih prinašata COVID-19 in digitalizacija, pri čemer se posebej osredotoča na področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) ter MSP, s poudarkom na mikropodjetjih. Cilj projekta DREAM je okrepiti digitalno pripravljenost, odpornost in zmogljivost ter ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja omogočiti kakovostno usposabljanje. Ta projekt si prizadeva povečati prožnost priložnosti v MSP in poklicnem izobraževanju in usposabljanju z razvojem digitalnih vsebin, ki jih je mogoče zagotoviti z uporabo po meri pripravljenih odprtih izobraževalnih virov (Open Educational Resources - OER). V prvi fazi izvajanja projekta DREAM je konzorcij z delovnim paketom 2, tj. s kartiranjem in popisom izzivov digitalnega podjetništva za MSP, postavil temelje za celoten projekt. Partnerji so v bistvu izvedli temeljito analizo in identifikacijo nacionalnih trendov in dinamike, da bi iz raziskovalne faze prešli na pripravo izobraževalnih vsebin. Projektni konzorcij, ki ga sestavlja sedem organizacij iz šestih različnih evropskih držav, je vestno izvajal dejavnosti delovnega paketa 2, da bi analiziral trende, opredelil vrzeli v digitalnih veščinah in odkril priložnosti v ekosistemu MSME. Ta poglobljena raziskava služi kot temelj za razvoj inovativnih izobraževalnih tečajev, prilagojenih ugotovljenim potrebam po usposabljanju. S skupno metodologijo in natančno analizo so projektni partnerji pripravili pet poročil na ravni držav, ki jih spremlja krovno poročilo EU. Ta poročila zagotavljajo celovit pregled trenutnega stanja digitalnega podjetništva in digitalne odpornosti med MSP v njihovem okolju. Z razkrivanjem kvalificiranih in kvantitativnih podatkov, izzivov, priložnosti in strategij za spodbujanje digitalnih kompetenc ti vpogledi omogočajo lastnikom, menedžerjem, oblikovalcem politik, izobraževalcem in zainteresiranim stranem, da učinkovito krmarijo po digitalni pokrajini. V okviru delovnega sklopa 2 projekta DREAM je bilo pripravljenih več končnih rezultatov, med drugim: Zbirno poročilo, ki združuje vse posnetke držav in vseevropsko poročilo ter zagotavlja kratek uvod v kontekst Povzetek, ki je na voljo v več jezikih (angleščini, francoščini, grščini, italijanščini, slovenščini in španščini) in povzema ključne ugotovitve iz vseh poročil in celotne analize. Ta dokument je na voljo kot ločeno gradivo (v več jezikih) in v skupnem poročilu (v SL) kot dodatek, ki predstavlja ključne ugotovitve Bibliografska banka znanja, ki služi kot celovita zbirka virov, uporabljenih pri raziskavah in analizah, združuje preglede literature iz vsakega poročila in zagotavlja konsolidiran vir 7 študij primerov in dobrih praks, pri čemer vsako poročilo vsebuje eno, ki ponuja praktične primere pobud MSME za digitalizacijo Za vse dodatne informacije o projektu DREAM obiščite: https://www.digital-dream-lab.eu/

Digital DREAM Lab je že na spletu v angleščini

Z veseljem sporočamo, da je Digitalni laboratorij DREAM Lab zdaj na voljo v angleščini na spletni strani www.digital-dream-lab.eu !  Digital DREAM Lab je platforma za odprte izobraževalne vire (OER), ki bo gostila glavne rezultate projekta in bo na voljo ves čas trajanja projekta in še tri leta po njegovem zaključku. Platforma je popolnoma odprta in brezplačna, uporabniku prijazna in odzivna, kmalu pa bo na voljo tudi v francoščini, italijanščini, španščini, slovenščini in grščini, da bi dosegla širše občinstvo. DREAM je inovativen in aktualen projekt, ki se spopada z izzivi COVID-19 in digitalizacije v dveh svetovih, poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter malih in srednjih podjetjih, s poudarkom na mikropodjetjih z manj kot 10 zaposlenimi (MSP). DREAM je tudi sofinanciran projekt v okviru programa Erasmus+, ki ga razvija konzorcij 7 partnerjev iz 6 držav (Francija, Italija, Belgija, Španija, Slovenija in Grčija), njegov cilj pa je zagotoviti sodobno usposabljanje za MSP, da se bodo lažje spoprijela z digitalno preobrazbo, prilagoditi poklicno izobraževanje in usposabljanje potrebam trga in povečati njegovo prožnost ter obogatiti ponudbo formalnega in neformalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v EU. Več informacij o projektu DREAM najdete na spletni strani Digital DREAM Lab

Spletni uvodni sestanek projekta DREAM

6. decembra 2022 se je konzorcij pridružil uvodnemu srečanju projekta DREAM - Digital Resilience for European Microenterprises, ki ga sofinancira program Erasmus+ Evropske komisije in v katerem sodeluje 7 partnerjev iz 6 držav (Francija, Italija, Belgija, Španija, Slovenija in Grčija) pod vodstvom Coopérative d'Initiative Jeunes (FR). Srečanje je potekalo prek spleta prek storitve Google Meet. DREAM je inovativen in aktualen projekt, ki obravnava izzive COVID-19 in digitalizacije v dveh svetovih, poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) ter malih in srednjih podjetjih, s poudarkom na mikropodjetjih z manj kot 10 zaposlenimi (MSP), s cilji podpreti mikro in mala podjetja z zagotavljanjem sodobnega usposabljanja, ki jim bo pomagalo obvladati digitalno preobrazbo, prilagoditi PIU potrebam trga s pomočjo kartiranja in povečati njegovo prožnost prek digitalnega laboratorija DREAM (platforma OER) ter obogatiti ponudbo formalnega/neformalnega PIU v EU. Projekt DREAM, ki je v celoti usklajen s horizontalno prednostno nalogo programa Erasmus+ "obravnava digitalne preobrazbe z razvojem digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti", bo prispeval k obravnavi digitalne preobrazbe mikropodjetij ter povečanju prožnosti priložnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Konzorcij, ki ga sestavljajo Coopérative d'Initiative Jeunes (FR), Sud Concept (FR), IDP European Consultants (IT), Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires (BE), IT Solutions for All (ES), Regionalna razvojna agencija Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (SI) in Found.ation (GR), bo v naslednjih 24 mesecih izpolnil razvoj in izvajanje projekta.

Projekt DREAM odobren: Digitalna odpornost za evropska mikropodjetja

Z veseljem sporočamo, da je bil projekt DREAM "Digitalna odpornost za evropska mikropodjetja" odobren v okviru programa Erasmus+ na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. DREAM je inovativen in aktualen projekt, ki obravnava izzive COVID-19 in digitalizacije v dveh svetovih, poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter malih in srednjih podjetjih, s poudarkom na mikropodjetjih z manj kot 10 zaposlenimi (MSP), s cilji: Podpirati mikro in mala podjetja z zagotavljanjem sodobnega usposabljanja, ki jim bo pomagalo obvladati digitalno preobrazbo in se prilagoditi postpandemičnim razmeram. Prilagoditi poklicno izobraževanje in usposabljanje potrebam trga s pomočjo kartiranja in povečati njegovo prožnost s pomočjo digitalnega laboratorija DREAM Lab [platforma za odprte izobraževalne vire (OER)]. Obogatiti ponudbo formalnega/neformalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja po vsej EU. V sofinanciranem projektu, ki se bo razvijal od novembra 2022 do oktobra 2024, bo sodeloval konzorcij 7 partnerjev iz 6 različnih držav (Francija, Italija, Belgija, Španija, Slovenija in Grčija), ki bodo združili svoje strokovno znanje, da bi ustvarili sinergije in uspešno zaključili izvajanje projekta.