#
#

Kartiranje Dream

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja "Cedefop" v dokumentu "Digital Gap During COVID for VET Learners at Risk in EU" 06/2020 jasno poudarja, da so potrebe sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževalcev v:

• pomanjkanje digitalnih spretnosti za učinkovito uporabo platform.
• slabe izkušnje za ustvarjanje digitalnih vsebin.

Glede na potrebo po ustreznih informacijah za nadaljnji razvoj nabora orodij za usposabljanje in ob upoštevanju zgornjih ugotovitev bo konzorcij izvedel kartiranje in popis izzivov digitalnega podjetništva za MSP.

Na ta način bodo partnerji s skupno metodologijo kartiranja opredelili potrebe, trende, priložnosti, dinamiko, najpomembnejša znanja in spretnosti ter izzive, s katerimi se soočajo MSP v postpandemičnem kontekstu, zlasti z vidika družbeno-ekonomskega okolja, zaposlovanja in ekosistemov PIU v državah konzorcija (Francija, Italija, Španija, Grčija, Slovenija in celotna EU).

Rezultati, povezani s potrebami po znanju in spretnostih, bodo primerjani z okvirjem digitalnih kompetenc za državljane "DigComp" in evropskim okvirjem kompetenc za podjetništvo "EntreComp", da se zagotovita uporabnost in veljavnost v vsej EU.

Downloads:


Composite Report    Executive Summary    Bibliographical Knowledge Bank