#

Projekt Dream

DREAM (Digital Resilience for European Microenterprises) je inovativen in aktualen projekt, ki obravnava izzive COVID-19 in digitalizacije na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter malih in srednjih podjetij, s poudarkom na mikropodjetjih z manj kot 10 zaposlenimi (MSP).
Cilji projekta DREAM so:

1. Podpirati mikro in mala podjetja z zagotavljanjem sodobnih usposabljanj, ki jim bodo pomagala obvladati digitalno preobrazbo in se prilagoditi razmeram po koncu pandemije.
2. Prilagoditi poklicno izobraževanje in usposabljanje potrebam trga s pomočjo kartiranja in povečati njegovo prilagodljivost s pomočjo digitalnega laboratorija DREAM Lab [platforma za odprte izobraževalne vire (OER)].
3. Obogatiti ponudbo formalnega/neformalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja po vsej EU.

Projekt DREAM, ki je v celoti usklajen s horizontalno prednostno nalogo programa Erasmus+ "obravnava digitalne preobrazbe z razvojem digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti", bo prispeval k obravnavi digitalne preobrazbe mikropodjetij ter povečanju prožnosti priložnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

#