#

Spodbujanje digitalnega potenciala: projekt DREAM uspešno zaključil kartiranje in pregled digitalnih izzivov ter priložnosti za mala in srednje velika podjetja

Projekt DREAM z veseljem napoveduje uspešen zaključek delovnega paketa 2 (WP2) - "Mapiranje in popis izzivov digitalnega podjetništva za mala in srednje velika podjetja". V tem skupnem prizadevanju, v katerem so sodelovali partnerji iz Belgije, Francije, Grčije, Italije, Slovenije in Španije, je bila izvedena obsežna analiza potreb mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME) po digitalizaciji v postpandemičnem okolju.

Projekt DREAM, ki ga sofinancira program Erasmus+ Evropske komisije, uporablja pionirski pristop k reševanju izzivov, ki jih prinašata COVID-19 in digitalizacija, pri čemer se posebej osredotoča na področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) ter MSP, s poudarkom na mikropodjetjih.

Cilj projekta DREAM je okrepiti digitalno pripravljenost, odpornost in zmogljivost ter ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja omogočiti kakovostno usposabljanje. Ta projekt si prizadeva povečati prožnost priložnosti v MSP in poklicnem izobraževanju in usposabljanju z razvojem digitalnih vsebin, ki jih je mogoče zagotoviti z uporabo po meri pripravljenih odprtih izobraževalnih virov (Open Educational Resources - OER).

V prvi fazi izvajanja projekta DREAM je konzorcij z delovnim paketom 2, tj. s kartiranjem in popisom izzivov digitalnega podjetništva za MSP, postavil temelje za celoten projekt. Partnerji so v bistvu izvedli temeljito analizo in identifikacijo nacionalnih trendov in dinamike, da bi iz raziskovalne faze prešli na pripravo izobraževalnih vsebin.

Projektni konzorcij, ki ga sestavlja sedem organizacij iz šestih različnih evropskih držav, je vestno izvajal dejavnosti delovnega paketa 2, da bi analiziral trende, opredelil vrzeli v digitalnih veščinah in odkril priložnosti v ekosistemu MSME. Ta poglobljena raziskava služi kot temelj za razvoj inovativnih izobraževalnih tečajev, prilagojenih ugotovljenim potrebam po usposabljanju.

S skupno metodologijo in natančno analizo so projektni partnerji pripravili pet poročil na ravni držav, ki jih spremlja krovno poročilo EU. Ta poročila zagotavljajo celovit pregled trenutnega stanja digitalnega podjetništva in digitalne odpornosti med MSP v njihovem okolju. Z razkrivanjem kvalificiranih in kvantitativnih podatkov, izzivov, priložnosti in strategij za spodbujanje digitalnih kompetenc ti vpogledi omogočajo lastnikom, menedžerjem, oblikovalcem politik, izobraževalcem in zainteresiranim stranem, da učinkovito krmarijo po digitalni pokrajini.

V okviru delovnega sklopa 2 projekta DREAM je bilo pripravljenih več končnih rezultatov, med drugim:

  • Zbirno poročilo, ki združuje vse posnetke držav in vseevropsko poročilo ter zagotavlja kratek uvod v kontekst
  • Povzetek, ki je na voljo v več jezikih (angleščini, francoščini, grščini, italijanščini, slovenščini in španščini) in povzema ključne ugotovitve iz vseh poročil in celotne analize. Ta dokument je na voljo kot ločeno gradivo (v več jezikih) in v skupnem poročilu (v SL) kot dodatek, ki predstavlja ključne ugotovitve
  • Bibliografska banka znanja, ki služi kot celovita zbirka virov, uporabljenih pri raziskavah in analizah, združuje preglede literature iz vsakega poročila in zagotavlja konsolidiran vir
  • 7 študij primerov in dobrih praks, pri čemer vsako poročilo vsebuje eno, ki ponuja praktične primere pobud MSME za digitalizacijo

Za vse dodatne informacije o projektu DREAM obiščite: https://www.digital-dream-lab.eu/

#