#

Digital DREAM Lab je že na spletu v angleščini

Z veseljem sporočamo, da je Digitalni laboratorij DREAM Lab zdaj na voljo v angleščini na spletni strani www.digital-dream-lab.eu

Digital DREAM Lab je platforma za odprte izobraževalne vire (OER), ki bo gostila glavne rezultate projekta in bo na voljo ves čas trajanja projekta in še tri leta po njegovem zaključku.

Platforma je popolnoma odprta in brezplačna, uporabniku prijazna in odzivna, kmalu pa bo na voljo tudi v francoščini, italijanščini, španščini, slovenščini in grščini, da bi dosegla širše občinstvo.

DREAM je inovativen in aktualen projekt, ki se spopada z izzivi COVID-19 in digitalizacije v dveh svetovih, poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter malih in srednjih podjetjih, s poudarkom na mikropodjetjih z manj kot 10 zaposlenimi (MSP).

DREAM je tudi sofinanciran projekt v okviru programa Erasmus+, ki ga razvija konzorcij 7 partnerjev iz 6 držav (Francija, Italija, Belgija, Španija, Slovenija in Grčija), njegov cilj pa je zagotoviti sodobno usposabljanje za MSP, da se bodo lažje spoprijela z digitalno preobrazbo, prilagoditi poklicno izobraževanje in usposabljanje potrebam trga in povečati njegovo prožnost ter obogatiti ponudbo formalnega in neformalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v EU.

Več informacij o projektu DREAM najdete na spletni strani Digital DREAM Lab

#