Σχεδιαστική σκέψη
Ποια είναι η πρωταρχική εστίαση της Σχεδιαστικής Σκέψης;


Ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας προσωποποιήσεων χρήστη στο Design Thinking;


Ποιο στάδιο της διαδικασίας Design Thinking περιλαμβάνει τη δημιουργική παραγωγή ιδεών και λύσεων;


Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της δημιουργίας πρωτοτύπων στο Design Thinking;


Τι βοηθούν οι KPIs (Βασικοί Δείκτες Απόδοσης) στη μέτρηση στο πλαίσιο της Σχεδιαστικής Σκέψης;